CIMG8751.JPG.jpg

מדרס - מדרס

מסלול מערות מעגלי בשפלת יהודה

חורבת מדרס, מרחב יישובי קדום, אולי עירו של של בן דורסאי דמות תלמודית . עיקר הממצאים באזור, מהתקופה הרומית ומהתקופה הביזנטית, אך הדבר העיקרי שנתן לאתר את תהילתו הוא שלל מערות יפות ומקסימות, אחת מהן מערת זחילה מומלצת ביותר (לבעלי גמישות גופנית).

השם "מדרס" משמר את שם הערבי: "חורבת דרוסיה" שאף הוא שימור של שם קדום יותר: "דרוסיאס" (דרוסיאס – אלונים ביוונית)

 

מסלול הטיול הוכשר על ידי הקק"ל (כמו עוד רבות מפעולותיה), והוא עובר באתרים החשובים במקום, ביניהם: שלוש מערות קבורה, פירמידה עתיקה, שרידי בית כנסת ורצפת כנסייה.

 

הפירמידה הישראלית:

כבר בתחילת המסלול נפנה שמאלה, למסלול שיוביל אותנו לפירמידה היחידה בישראל. לא לגמרי ברור לנו לכבוד מי נבנתה, אך אין ספק ששימשה כמצבת קבורה לאישיות חשובה ביותר.

בראש הגבעה ישנה תצפית יפיפייה על כל אזור שפלת יהודה, מומלץ להתעכב דקה או שתיים ליהנות מהנוף ואולי להצליח לזהות חלק מהישובים.

 

שרידי בית כנסת:

נרד לכיוון מערב, בדרך נפגוש קיר אבנים גדול וחזק, אבני גזית, אבנים מסותתות. לעת עתה השערת החופרים שמדובר בשרידי בית כנסת. ניתן להבחין בבמת התפילה ובשרידי אולם התפילה הגדולה.

 

מערת קבורה:

מערכת קבורה גדולה ומפוארת חלקה חצובה וחלקה בנויה בתוך החציבה. נכנס לחצר, נפגוש אבן הגולל אשר סגרה על המערה בפנים נגלה שני חללים: הראשון גדול ובו תאי קבורה אחדים; השני פנימי יותר, קטן ומפואר יותר ובו סרקופגים וגלוסקמאות.

אורך הגלוסקמה הוא כאורך עצם הירך, העצם הארוכה ביותר בגוף.

 

מערת הקולומבריום:

נמשיך למערת קולומבריום שהיא מערה גדולה, ניתן להיכנס אליה בקומה זקופה.

המערה היא בעצם מערת פעמון. השם פעמון ניתן למערות מסוג זה, בגלל צורתן.

כנראה, שמערות הפעמון, נחצבו לשם כריית קירטון אשר שימש חומר מילוט לבנייה. לאחר מכן, נחצבו התאים בקירות המערה.

קירות המערה "מנוקבים" בתאים קטנים חלקם מרובעים אך רובם משולשים. יתכן וחורים אלו שימשו לגידול יונים, ומכן שאם המערה: "קולמבריום".

קולמבה - היא היונה בשפה היוונית.

מעניין לציין כי בשפלת יהודה, מערות רבות שהן מערות קולמבריום, ובהם תאים רבים. ישנן מערות עם למעלה מאלף תאים.

אין ספק שזוהי תופעה מעניינת, ומרתקת.  

 

מערת המסתור:

אין ספק שגולת הכותרת של הטיול הזה, היא מערכת המסתור שהשם אשר ניתן לה הוא: "מערכת 22".

נכנס למערת המסתור מצוידים בפנסים, נעזר במעקה ונרד למטה. פתח מערה קטן ממש מולנו, נתכופף ונכנס אליו. מעתה אנו בעולם התחתון....

המערה היא בעצם מספר חללים, אשר חוברו ביחד בימי מרד בר כוכבא.

מערכות המסתור שימשו את מורדי בר כוכבא כמקלט בעת מצוקה וכבסיס תת קרקעי.

באזור פזורות שפע של מערכות מסתור, בהן ניתן למצוא גם מחסנים רבים למזון, שמן ומים.

 

בחזרה לאוטו:

לאחר הביקור במערכת המסתור, נחזור למגרש החניה.