top of page
1/4

יפת, יונה וקזבלן נפגשים בנמל

בעקבות - סיפורים יהודים ביפו העתיקה.
תל אביב1.jpg

העיר יפו מיוחסת לפי המסורת ליפת בן נוח, ולה עבר היסטורי מפואר ומרתק. טיולנו בעקבות הסיפורים היהודיים של יפו. נלך בעקבות דמויות ססגוניות מעברה של , "יפו יפת ימים" כדברי ש"י עגנון שחי ויצר ביפו ונווה צדק, השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות יפו העתיקה.

 

קום לך אל נינווה צווה יונה, וברח אל הספינה היוצאת מיפו. מרגע זה יונה עובר שרשרת תהפוכות והרפתקאות, החל משהייה במעי הדג, ועד ישיבה בצל עץ שאך זה צמח – ואך זה כמל. 

נבחן את דמותו המיוחדת של יונה, וננסה להבין האם שליחות היא מעמסה או צורך.

 

מיהו רבי יעקב בן דוד זונאנה, הגביר היהודי שרכש מבנה להקים בו חאן לעולי הרגל. מלחמת נפוליון קטעה את חלומו של החאן, באשר יפו נהרסה על ידי הצרפתי עז הנפש. 

העיסוק שלנו בנפוליון, יצטרך גם לענות על השאלה: "מדוע בעצם לא הוקמה המדינה היהודית, בימיו של הגנרל נפוליון?" במיוחד לנוכח האיגרת אותה נתן ליהודים, והציע להם לעלות לארץ ישראל. 

מלך היהודים, בעל הזקן ועדין הנפש, הורד מהספינה בנמל יפו על ידי סוורים עבי שפם ועזי נפש. מכאן יצא למסעו בארץ המיוחלת. 

 

במהלך שנות העלייה הרבות החל מהעלייה השנייה והלאה, היה נמל יפו השער לארץ ישראל. סיפורים רבים נקשרו לנמל, ליורדים מהספינות, לסוורים ולאירוח בבתי המלון המקומיים. 

יפו כשער כניסה לארץ ישראל.

 

לאחר הקמת המדינה, בבתים ששרדו אחרי שהבריטים הרסו שכונות שלמות, התיישבו בבתים העזובים יהודים עולים מארצות שונות. ההתמודדות עם אתגרי הכלכלה ופערי התרבויות בין קולטים ונקלטים, יצרה את יפו של "תמונות יפואיות" יפו של "קזבלן" יפו של מועדוני הלילה, של המוזיקה היוונית והמוזיקה המזרחית.

 

לא נוותר כמובן, על סיור ושוטטות בשוק הפשפשים, שם נתהה על שאריות של חיים, על חפצים שהשאירו אחריהם דורות של אנשים. 

 

את הסיור ביפו מומלץ לעשות בליווי מוזיקלי: גיטרה, אקורדיון או כלי אחר, וביחד לשיר את שיריה היפים של יפו. 

bottom of page