IMG_20171216_132407-1920w.webp

אתרי פולחן קדומים במדבר

סיור מיוחד, הנוגע באתרים הקשורים לתופעה

ברחבי הנגב פזורים אתרים שלא תמיד אנו מצליחים להבין את משמעותם, 

בצמתי דרכים, על גדות נחלים ובמקומות גבוהים מצויים קברים עתיקים. 

על צלעות הרים, בעלי גוון כהה, ובקירות על וודאיות, מצויים מאות ואולי אף אלפי ציורי סלע.

 

כשמתבוננים, על כל המכלול בהיבט על, וכשמחברים לכך את כתבי המקרא מתבארת תמונה מרתקת. 

מתברר שמדובר באתרי פולחן קדומים ועתיקים, של נוודי המדבר, לאורך הדורות. 

לפנינו סיור מיוחד, הנוגע באתרים הקשורים לתופעה.

 

שיח' אל עאסם – על דרך שור (בתחומי פארק גולדה):

נתחיל את הסיור בפרק גולדה, שם מצוי קברו של אל-עאסם (החזק, או העצום), זהו קבר של צדיק, ומכובד בשבטו ובקרב שבטים אחרים. 

מספרים עליו שהיה משכין שלום בין אויבים ובין שבטים, שהיה מלומד בניסים וביכולות לראות למרחוק את שאין לראות בעין.

 

השיח' המקולל – בואדי אל-אביאד:

על גדת נחל לבן, באדמת שבטי הצבחין, מצוי קברו של עומרי. עומרי זה בן בליעל, כל העובר על קברו, צריך ליידות בו אבן, לקלל ואף לירוק - מדוע זכה עומרי, לכבוד המפוקפק הזה?

על כך, נענה בסיור.

 

אלוהי ההרים אלוהיהם – ציורי הסלע בהר מחייה ובהר ערקוב:

בהר מחייה ובהר ערקוב, מאות ואולי אלפי ציורי סלע מעניינים ומרתקים. 

על הסלעים מצוירים אלמנטים שונים, אך בעיקר יעלים, מחזות צייד, ועמידה בתפילה. 

מי צייר את שפע הציורים הללו, ומדוע?

כשמביטים מלמטה מהמקום בו נמצאים הציורים, אל ההר למעלה, ניתן לראות במת הר. 

האם יתכן ומדובר במזבח, והאם יתכן, והציורים הללו כולם, הינם שרידים של פולחן קדום. 

 

העיר האבודה:

סמוך מאוד לצומת חלוקים, חפר יהודה נבו, אתר ארכיאולוגי מרתק, אשר זכה לכינוי "העיר האבודה".

יהודה נבו, הסביר את הממצאים כאתר פולחני של שבטים חצי נוודים. הוא אף הראה שיש במקום מצבות, ומזבחות. 

הסבריו הכעיסו רבים, ביניהם מוסלמים אך גם אנשי אקדמיה. על מה ולמה כל המאומה...

מה ראה יהודה נבו?

ובמה זכה לכל הכעס?